http://www.tourmalaysia.com/] 介绍红屋古城门圣保罗教堂马六甲河游船娘惹菜肴鸭子水陆两栖船搭敏沙里旋转塔鸡场街夜市老街传统手工行街和谐街郑和馆峇峇娘惹博物馆彩艺娘惹绣珠鞋剪纸手艺.